Rubriky

blog 1

blog 1 13060040

blog 2

blog 2

OV

*
P á t e k  14.30  –  16 h,  sb 230 (lichý týden), sb 207 (sudý týden)
Výuka odpadá 28.10. a 18.11. 2011

Test 11. listopadu, sb 230, 60 min, 20 bo

  1. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování
  2. Interpretace výsledků vyřešeného problému
  3. Grafické řešení

KVANT

č t v r t e k     1 8 . 0 0 ,    s b   1 0 8

Cvičení:          Tři seminární práce (LP, DEA, VKR) – celkem 50 bodů

Zkouška:        Písemný test – 50 bodů

Literatura:      Fiala, P., Dlouhý, M., Základy kvantitativní ekonomie a ekon. analýzy, VŠE v Praze 2006

Úkoly nutno zpracovat do dvou týdnů od zadání, uzavření bodů do konce 13. týdne
Hodnocení:        1 (90 – 100 bodů),  2 (75 – 89 b),  3 (60 – 74 b),  4 (0 – 59 b)

KVAM

Test – 10. týden (40 bodů)

1. Formulace úloh LP – výrobní, výrobní s polotovary, směšovací, dělící, dopravní, přiřazovací, výrobní s fixními náklady, dopravní s fixními náklady, úloha batohu, úloha kontejneru

2. Jednofázová simplexová metoda

3. Metoda CPM a PERT

4. Grafy – nejkratší cesta, kostra grafu

Literatura:
JABLONSKÝ, Josef: Operační výzkum – kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publ., Praha 2002